rss

 
Horts Socials
HORTS SOCIALS

Els horts socials és un projecte de la Fundació Julià Reig i el Comú de la Massana que pretén facilitar l’accés de la gent gran a un hort de cultiu, com a forma de millorar la qualitat de vida de la gent gran de la parròquia. Les eines bàsiques de conreu, els sanitaris i el manteniment dels recs és a càrrec del Comú de la Massana. A més, anualment s’organitza una trobada en què una parròquia convida la resta d’hortolans del país a visitar els seus horts per facilitar un espai de relació i intercanvi d’experiències.

A la Massana, disposem actualment d’un total de 25 parcel•les de conreu de 45 m2 cadascuna aproximadament, repartides entre els pobles de Sispony i la Massana de les quals 3 son cedides a les escola andorrana, escola francesa i aula taller.

A Sispony horts de Cal Cintet

Disposem de 15 parcel•les cedides desinteressadament per un particular. El servei de bus parroquial disposa de parades davant dels horts per facilitar-vos l’accés als horts.

A la Massana horts de Quart de la Massana

Disposem de 11 parcel•les cedides desinteressadament per l’Honorable Quart de la Massana com horts socials que es distribueixen de la següent manera: 8 parcel•les per les persones jubilades, 2 que es destinen als alumnes de primària de l’escola francesa i l’escola andorrana com activitat d’ensenyament als alumnes (escoles verdes) i 1 parcel•la pels alumnes de l’Aula Taller.


Cada temporada el Comú de la Massana lliura al domicili de la gent gran, la butlleta que la Fundació Julià Reig va crear per la sol•licitud dels Horts Socials.
El procediment per accedir a un hort social es complimentar aquesta butlleta d’inscripció i presentar-la al despatx d’Atenció Social del Comú de la Massana. Posteriorment es realitza el tradicional sorteig dels horts.
Els hortolans s’han de comprometre a seguir les normes establertes al Reglament de règim intern de la Fundació Julià Reig.


Adreçat a les persones jubilades de la parròquia de la Massana.

Per a més informació podeu adreçar-vos al despatx d’Atenció Social del Comú de la Massana o podeu trucar al telèfon 736 925.
 
<< tornar  
Comú de la Massana
Avda. Sant Antoni, 29   AD 400 - La Massana
Tel. +376 736900