rss

 
Servei d’informació, orientació i assessorament (S.I.O.A).
SERVEI D’INFORMACIÓ, ORIENTACIÓ I ASSESSORAMENT (S.I.O.A)

A QUI VA ADREÇAT
El servei d’Informació, Orientació, Assessorament i Valoració Social es dirigeix a tots els ciutadans, grups i entitats de la parròquia de la Massana, per facilitar la informació i l’assessorament tècnic necessari per a possibilitar el seu accés als recursos socials.

FINALITAT
Garantir l’accés als recursos socials, per a l’obtenció d’un major benestar social i una major qualitat de vida, així com per a la prevenció i eliminació de l’exclusió i marginació social.

COM S’ESTRUCTURA?
Dos nivells d’atenció:

Primer Nivell: Servei de Porta (S.E.P.O), ofereix diàriament al ciutadà de la parròquia de la Massana la informació, l’orientació i l’assessorament envers als drets i recursos existents en matèria social, tant a nivell parroquial com nacional. També orienta i assessora les persones, famílies i col•lectius afectats per problemàtiques específiques, diagnosticant la situació i derivant, s’escau, a altres serveis o recursos socials especialitzats.
Tipus d’atenció:
Preferiblement amb cita prèvia.
• Directa.
• Telefònica.

Segon Nivell: Facilitar al ciutadà les ajudes, subvencions i recursos existents a nivell comunal, adequats a la problemàtica existent, independentment del tipus que sigui.
Tipus d’atenció:
Amb cita prèvia.
• Directa.

UBICACIÓ I HORARIS:
Despatx Departament Social. Àrea de Treball Social i Habitatge. Comú de la Massana.
Telèfons: 736 925 / 322571
De dilluns a dijous de 8:30 h a 17:30 h.
Divendres de 8:00 h a 15:00 h.

PERSONAL D’ATENCIÓ:
1 Treballadora Social.
 
<< tornar  
Comú de la Massana
Avda. Sant Antoni, 29   AD 400 - La Massana
Tel. +376 736900